Suomeksi

BLF – Biografiskt lexikon för Finland

är ett uppslagsverk på svenska om personer med anknytning till Finlands historia och nutid. Fyra bokband inkluderar mer än 1 600 biografiska artiklar om personer från korstågstiden till vår egen tid. Utgivningsarbetet har ägt rum vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Flera av biografierna och särskilt artiklarna om sådana personer som varit av betydelse för den svenska kulturen i Finland är nyskrivna. Övriga personporträtt bygger på artiklar som skrivits för Kansallisbiografia, ett personhistoriskt verk i nät- och bokform utgivet av Finska Litteratursällskapet.

Det svenskspråkiga utgivningsarbetet leddes av ett redaktionsråd med professor Henrik Meinander som ordförande. Utgivningsprojektet hade ett stort antal bidragsgivare och externa medarbetare. Biografierna har skrivits av landets främsta specialister och historiker. Ett hundratal artiklar kan i nuläget läsas på nätet (se Artiklar A–Ö).

Verket utgavs gemensamt av Svenska litteratursällskapets förlag och Atlantis, och kan köpas i bokhandlar i Finland och Sverige.

Förutom Svenska litteratursällskapet har Svenska kulturfonden och Undervisningsministeriet bidragit till projektets finansiering.

 

logon SLS UM Svenska kulturfonden