SCHAUMAN, Runar


(1908–1977)


Skådespelare, teaterchef


Runar Schauman hade en lång karriär som skådespelare och teaterchef vid Svenska teatern i Helsingfors. Han började som skådespelare medan han ännu gick vid teaterns elevskola, och fick fast anställning så snart han gått ut skolan. Schauman förblev Svenska teatern trogen men hann också förverkliga flera egna projekt.


 

Runar Schauman avbröt läroverket i sjunde klass och gick över till Svenska teaterns elevskola 1928. Under sitt andra år vid skolan fick han ett elevkontrakt vid teatern, vilket hjälpte honom att finansiera teaterstudierna. Han fick fast tjänst som skådespelare vid Svenska teatern efter att ha gått ut elevskolan 1930, och redan samma år fick han spela huvudrollen i J. J. Wecksells pjäs Daniel Hjort.


 

Daniel Hjort blev en stor succé. Svenska Pressens recensent fäste särskild uppmärksamhet vid Schaumans förmåga att skapa en helgjuten roll, där Daniel Hjorts olika sidor inte var lösryckta fragment utan bands ihop till en båge som bar genom hela föreställningen. Rollen som Daniel Hjort och de allt flera recitationsuppdragen både i radio och vid privata tillställningar, gjorde den unge skådespelaren känd, och gav honom privatelever.


 

Under säsongen 1934–1935 fick Schauman beröm för sin roll som Olaus Petri i August Strindbergs Gustaf Wasa. En kritiker i Nya Argus framhöll hans prestation som stark och övertygande. Vid sidan av sin teaterkarriär verkade Schauman under flera decennier som lärare i recitation.


 

Runar Schauman gifte sig 1934 med sin skolkamrat Märta Nylander. Familjens söner föddes 1939 och 1940, och vid samma tid tog också Schaumans karriär efter ett par lugnare år igen ny fart, när han underhöll publiken som professor Higgins i George Bernard Shaws Pygmalion.


 

Schauman deltog som frivillig i vinterkriget, men lämnade ändå inte helt teatern. Han spelade igen Daniel Hjort när Riksteatern i Sverige bjöd in Svenska teatern på nordisk turné. Den starkt fosterländskt präglade Daniel Hjort fick beröm för sina teatraliska förtjänster och samlade även sympatier för det krigsdrabbade Finland. Svenska teatern var den enda av huvudstadens teatrar som fortsatte med sin verksamhet under vinterkriget.


 

Efter fortsättningskriget ville teaterfolket så snabbt som möjligt återvända till vardagen, och även Schauman återkom från fronten direkt till arbetet. Sina krigserfarenheter i Hangö och vid Ladoga hade, som han själv framhöll, bidragit till att hans konstnärliga personlighet mognat. Tre år senare gjorde han den roll han själv uppskattade mest, då han spelade sjömannen i Cora Sandels Kranes konditori.


 

Schauman utnämndes 1952 till biträdande teaterchef för Svenska teatern, och det blev mindre tid över för det egna skådespelandet. Från posten som biträdande chef avancerade Schauman till teaterchef 1954, och han ledde teatern tills han gick i pension 1963. Schauman blev inte sysslolös som pensionär. Han gästspelade som skådespelare vid Svenska teatern 1964–1965 och året därpå vid Malmö stadsteater.


 

Vid sidan av sitt ordinarie arbete vid teatern utnyttjade Schauman sina recitationskunskaper både som lärare i retorik och i två egna recitationsföreställningar 1932 och 1947. Därtill var han somrarna 1933–1935 och 1937 intendent för Hangö badanstalt, och var med och organiserade sommarevenemanget Kastelholmsspelen 1930, 1938 och 1960. Schaumans röst blev under årens lopp bekant för radiolyssnarna genom Rundradions svenskspråkiga sändningar. Han spelade biroller i ett stort antal filmer, bland annat som baronen i första delen av Edvin Laines filmatisering av Väinö Linnas Under polstjärnan-trilogi.


 

En del av Runar Schaumans energi kom också föreningslivet till gagn. Han var ordförande för Finlands svenska skådespelarförbund 1946–1952 och vice ordförande för Centralförbundet för Finlands svenska teaterorganisationer 1948–1952.


 

Sanna Holmberg


 

Uno Allan Runar Schauman, född 14.8.1908 i Loimijoki, död 17.3.1977 i Helsingfors. Föräldrar godsägaren Allan Schauman och Signe Sevón. Gift 1934 med hushållslärarinnan Märta Nylander.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Svenska teaterns arkiv, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. M. Lüchou, Svenska teatern i Helsingfors. Repertoar, styrelser och teaterchefer, konstnärlig personal 1860−1975 (1977).


 

BILDKÄLLA. Schauman, Runar. Foto: Ateljé Rembrandt, 1957. SLS/Historiska och litteraturhistoriska arkivet.