KLEINEH, Oscar


(1846–1919)


Konstnär


Oscar Kleineh var den främsta och nästan enda marinmålaren av den gamla skolan under 1800-talets andra hälft i Finland. Hans måleri var realistiskt. Kleineh målade också fina stadsvyer och för sin tid sällsynta arkitekturmålningar.

 

Oscar Kleinehs far, Louis G. Kleineh, var en välkänd restauratör i Helsingfors; han var av tysk härkomst, modern var från Fredrikshamn. Sonen fick sin första konst­undervisning vid Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors 1863–1866. Oscar Kleineh tillhörde den konstnärsgeneration som inspirerades av landskapsmåleriet. Werner Holmberg var hans förebild och studier i Düsseldorf i dennes efterföljd framstod därför som en självklarhet. Kleineh anlände till Düsseldorf 1866, där han studerade för professor Andreas Müller. Som många andra trivdes han inte länge vid konstakademin, utan reste troligtvis redan hösten 1867 till Karlsruhe där han blev elev till Hans Gude. Inspirerad av Gudes realistiska kustlandskap företog han sommaren 1869 en målarresa till Bretagne.


 

Till hemlandet återvände Kleineh först sommaren 1870, och på hösten samma år fortsatte han sina studier vid konstakademin i S:t Petersburg, där han stannade i fyra år. Oscar Kleineh var den enda betydande finländska målare som under 1870-talet inhämtade en grundlig utbildning i S:t Petersburg. Hans lärare var marinmålaren Aleksej Bogoljubov, som också hade studerat i Düsseldorf, men som vid denna tid i stället vände blicken mot Frankrike och det franska måleriet. Bogoljubov flyttade till Paris medan Kleineh var hans elev, och Michail Clodt blev Kleinehs handledare under den återstående studietiden.


 

Kleineh specialiserade sig på marinmåleri och stadsvyer. Han gick sin egen väg och vistades utomlands under långa perioder. Åren 1879–1880 uppehöll han sig huvudsakligen i Norge, där han målade kust- och fjordlandskap. I Paris bodde han 1881–1886. Hans motivkrets omfattade allt från hemlandets och Finska vikens kuster till landskap från Medelhavet.


 

Kleineh vann pris och berömmelse under 1870- och 1880-talen. I S:t Petersburg fick han akademins silvermedalj två gånger, han vann Finska konstföreningens dukatpris och fick 1877 andra pris, ett extra pris, i statens tävling i landskaps­måleri. Sin största framgång hade han i en norsk tävling i landskapsmåleri 1885, då han med den marina ”Afton vid Smölen” fick lika många röster som Victor Westerholm och vann priset efter lottdragning. Kleinehs öde blev trots detta att hamna i skuggan av de ledande landskapsmålarna, på 1870-talet Berndt Lindholm och Hjalmar Munsterhjelm, och under nästa årtionde den unge Viktor Westerholm, som snabbt gick förbi honom i popularitet.


 

Ända från början kan Oscar Kleineh karakteriseras som en för sin tid särdeles realistisk målare. Han fick också kritik för överdriven realism i samband med en målning som utställdes 1872. Hans motiv präglas inte av dramatik; vanligen avbildar han havet i stiltje och lugnet efter stormen. Kleineh var den främsta och också nästan den enda marinmålaren av den gamla skolan i Finland. Liksom andra marin­målares produktion under slutet av 1800-talet präglas hans måleri under slutperioden av en viss ytlighet.


 

Den ur eftervärldens synpunkt kanske mest intressanta gruppen av Oscar Kleinehs tavlor är hans stadsvyer och arkitekturmålningar, av vilka de äldsta målades redan 1869 i städerna Vitré och Quimper i Frankrike. Kleinehs Helsingforspanorama från 1877 med de exceptionella måtten 189 × 307,5 cm och en sekelskiftesvy över Alexandersgatan företräder ett vid denna tid unikt sätt att skildra den urbana miljön.


 

Aimo Reitala


 

Oscar Conrad Kleineh, född 18.9.1846 i Helsingfors, död 16.11.1919 i Helsingfors. Föräldrar restauratören Louis Gabriel Kleineh och Maria Christina Forsell.


 

VERK. Representerad i Konstmuseet Ateneum, Helsingfors; Villa Gyllenberg, Helsingfors; Helsingfors stads konstmuseum; Åbo konstmuseum, Tammerfors konstmuseum; Nasjonalgalleriet, Oslo.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Oscar Kleineh 1846−1919. På resa med Oscar Kleineh (2003).


 

BILDKÄLLA. Kleineh, Oscar Conrad. Foto: Ateljé Charles Riis & Co. Museiverket.