BLOMQVIST, Anni


(1909–1990)


Författare


Genom sina romaner om Stormskärs-Maja och genom den tv-serie de gav upphov till i mitten av 1970-talet blev den åländska författaren Anni Blomqvist känd i hela Finland och även i Norden. I sina böcker skildrar hon vardagslivet i den åländska skärgården på 1800-talet.


 

I romanerna om Stormskärs-Maja berättar den åländska författaren Anni Blomqvist om det slitsamma livet i skärgården i mitten av 1800-talet. Hon redogör för den starka kulturtradition som huvudpersonen Maja företräder och beskriver ingående bland annat kvinnliga hushållssysslor och redskap som användes under självhushållningens tid. Samtidigt som romanerna handlar om ett patriarkaliskt samhälle där kvinnan är underställd mannen, beskriver Anni Blomqvist också förhållandet mellan Maja och hennes man Janne som ett ömsesidigt beroende i arbetet, som skapar en kärleksfull gemenskap.


 

Anni Blomqvist föddes 1909 och var äldst i en syskonskara på tio barn. Föräldrarna, fiskaren Viktor Karlsson och hans hustru Anna, hade ett litet skärgårdshemman på Vårdö Simskäla nordost om fasta Åland. Blomqvist har beskrivit sin barndom som bekymmerslös, trots att barnen tidigt fick börja hjälpa till i hemmet. Av sin mormor Anna Kristina Törnroos, som också bodde på Östergårds, fick hon sin gudstro som hon behöll livet ut.


 

När Anni Blomqvist gått ut folkskolan gick hon en sömnadskurs för att kunna bidra till försörjningen i hemmet. År 1936 gifte hon sig med sjömannen Valter Blomqvist som hon hade känt i hela sitt liv. Paret fick två söner, Tommy och Bengt, och Valter byggde så småningom ett hus på en gammal torpartomt som hade tillfallit Östergårds. Familjen försörjde sig på fraktsegling, småbruk och senare laxfiske.


 

Under stora delar av sitt liv intresserade sig Anni Blomqvist för samhällsfrågor och deltog i aktuella debatter genom insändare och notiser i tidningen Åland. Från 1962 medverkade hon också regelbundet i tidningen med kolumner under rubriken ”Brev från havsbandet”. Hon var aktiv inom marthaföreningen i Simskäla och var på 1950- och 1960-talen engagerad i arbetet för att få elektricitet till sin hemö.


 

Anni Blomqvist inledde sin författarbana 1949 när hon med en novell om en dag i en jordbrukarhustrus liv vann det finlandssvenska priset i en tävling utlyst av Lanthusmödrarnas världsförbund. Novellen fick sjunde pris internationellt. Efter denna framgång drömde Anni Blomqvist om att skriva en roman utgående från de gamla historier och skrönor om livet i skärgården som berättades om kvällarna när man samlades efter dagens arbete. År 1961 omkom hennes man Valter och sonen Tommy i en drunkningsolycka. Några år senare började hon om morgnarna innan arbetet tog vid skriva ner sina minnen och sin sorg. Anni Blomqvist återupptog också arbetet på ett manuskript som hon tidigare försökt få publicerat och romandebuten på Söderströms förlag ägde rum 1966 med I stormens spår.


 

Romanen är den första i en serie på sex böcker om Stormskärs-Maja. Förebild för huvudpersonen var författarens fars faster Maria Lovisa Mickelsdotter (1824–1903) som med sin man flyttade ut till ön Väderskär, böckernas Stormskär. Den första boken väckte en viss uppmärksamhet. Läsarna ville veta mera om Majas och Jannes­ liv och efter detta kunde Anni Blomqvist ägna sig åt skrivandet på heltid. De följande romanerna i serien kallade hon Vägen till Stormskäret (1968), Med havet som granne (1969), Maja (1970), I kamp med havet (1971) och Vägen från Stormskäret (1973). Kritikerna fäste mest uppmärksamhet vid det etnografisk-historiska materialet i böckerna. Det riktigt stora intresset bland allmänheten väcktes när en tv-serie om Maja i regi av Åke Lindman gjordes på 1970-talet. Mycket älskad blev också musiken som Lasse Mårtenson komponerade till filmen. Anni Blomqvist fick efter detta ta emot många besök av både journalister och turister på Simskäla. Till och med presidenterna Kekkonen och Koivisto hälsade på.


 

År 1977 fick Anni Blomqvist Pro Finlandiamedaljen. Efter serien om Stormskärs-Maja skrev hon tillsammans med Stig Jaatinen boken Simskäla. En skildring av en åländsk utskärsbygd (1977). Innan hon påbörjade nästa romanserie, böckerna om Anna Beata, gav hon ut romanen I nöd och lust (1978), också den en berättelse med förebilder ur verkligheten. Här låter Anni Blomqvist ett torparpar från det senare 1800-talets Simskäla stå som förbilder för romanens huvudpersoner, den originelle Anders och hans hustru Safira, som tar hand om karlsysslorna medan mannen ägnar sig åt grubblerier av olika slag.


 

Böckerna Anna Beata (1979), Anna Beata möter kärleken (1981) och Anna Beata får eget hem (1983) handlar om en flicka från Österbotten som skickas som lillpiga till Åland. Anni Blomqvist berättar om Anna Beatas liv som piga och slutligen också som fru på egen gård. I böckerna har Anni Blomqvist låtit sin egen mormor stå som före­bild för huvudpersonen. Vid utgivningen hyllades de för skildringen av gamla tiders liv och traditioner i skärgården, men själva berättandet fick inte motsvarande beröm av kritiken som böckerna om Stormskärs-Maja hade fått.


 

År 1986 gav Blomqvist ut en bok om sin egen barndom på Simskäla, Vandring i barndomslandet och tre år senare kom hennes sista bok Havet finns inte mer, en minnesbok över sonen Bengt som också han omkom i en drunkningsolycka. Boken var tänkt som en tröst för andra människor som mist sina anhöriga. Anni Blomqvist själv dog den 26 juni 1990 på Simskäla. Hon testamenterade sin kvarlåtenskap till Ålands kulturstiftelse som enligt hennes önskan instiftade en minnesfond ur vilken det årligen delas ut stipendier till författare och forskare som skriver om skärgården eller Åland i övrigt. Anni Blomqvists hem på Simskäla är museum och författarhem.


 

Katarina von Numers


 

Anni Viktoria Blomqvist, född 7.10.1909 i Vårdö, död 26.6.1990 i Vårdö. Föräldrar fiskaren Viktor Karlsson och Anna Johansson. Gift 1936 med sjömannen Valter Blomqvist.


 

PRODUKTION. I stormens spår (1966); Vägen till Stormskäret (1968); Med havet som granne (1969); Maja (1970); I kamp med havet (1971); Vägen från Stormskäret (1973); Simskäla. En skildring av en åländsk utskärsbygd (tills. med S. Jaatinen, 1977); I nöd och lust (1978); Anna Beata (1979); Anna Beata möter kärleken (1981); Anna Beata får eget hem (1983); Vandring i barndomslandet (1986); Havet finns inte mer (1989).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. M. Koli. Anni Blomqvist, Finlands svenska litteraturhistoria II (2000); A.-G. Steinby & A.-C. Waller, Anni Blomqvist. Stormskärs-Majas skapare. Finlandssvenska kvinnor skriver (1985); I. Örtenblad, Anni Blomqvist. Åländsk folklivsskildrare (1974).


 

BILDKÄLLA. Blomqvist, Anni. SLS/Historiska och litteraturhistoriska arkivet.