RISKA, Astrid


(1932–2010)


Kördirigent, kantor


Astrid Riska hörde till de ledande kördirigenterna i 1900-talets Finland. Hon skapade den blandade kören Jubilate, som på ett märkligt sätt intog en central ställning i Finlands körliv i slutet av 1900-talet. Jubilate hör till landets internationellt mest framgångsrika körer genom tiderna.


 

Riska har yttrat ”rösten är en spegel, den säger allt samt allt hörs i rösten: att du är glad, ilsken, upprörd. Och är du brinnande så smittar det av sig och de andra dras med”. Detta var utmärkande för hennes entusiastiska attityd. Hennes kontakt med den enskilde körsångaren var maximal, olika röster underordnar sig härigenom ett enhetligt klangideal.


 

Astrid Riska, som växte upp på den öster­bottniska landsbygden, hade skärgårdsliv och motionsidrott bland sina fritidsintressen. Hon genomgick Ekenäs seminarium, vars musiklektor Sigurd Snåre även var en ypperlig klaverpedagog. Hon anställdes i Helsingfors, och förvärvade diplom i orgelspel med högsta vitsord vid Sibelius-Akademin. Hennes debutkonsert i Helsingfors 1962 blev mycket uppmärksammad. Därpå följde orgelstudier i Paris för den legendariske Gaston Litaize.


 

Chorus Sanctae Ceciliae, den första egentliga kammarkören i Helsingfors, gav 1955 en uppmärksammad debutkonsert under ledning av körreformatorn Harald Andersén. Riska, som hörde till körens altar, blev länge denna kör trogen. Hon tillhörde även Radions halvprofessionella kammarkör, som Andersén ledde 1962–1983. Utsiktspunkten var sålunda idealisk under den pågående förnyelsen av körklang och repertoar.


 

Riska utövade parallellt två yrken: lärare vid Topeliusskolan samt kantor-organist i Berghäll. 1967 grundade hon Sörnäs svenska församlings barn- och ungdomskör och lade från början vikt vid röstvård och enhetlig klang. Hon har betonat att körledaren själv skapar sitt instrument i motsats till orkesterdirigenten, som ju har instrumentalpedagogers arbete som bas. Efter det att kören 1973 segrat i Rundradions barnkörstävling gick den från klarhet till klarhet. Efter att ha blivit en blandad kör, som även hade en yttre rekrytering, ändrades namnet 1975 till Jubilate. Konserter gavs i Finland, i många europeiska länder samt i Israel, Japan och Förenta staterna. Kören vann första pris i körtävlingar inriktade på bl.a. folkvisor, modernism och gregoriansk sång. I European Broadcasting Unions prestigefyllda tävling Let the Peoples Sing tilldelades Jubilate 1990 hederspriset The Silver Rose Bowl.


 

Jubilates klang har i Finland betecknats som skandinavisk. Repertoaren är synnerligen mångsidig. Några inhemska tonsättare har komponerat för kören, såsom Kaj-Erik Gustafsson, Einar Englund, Einojuhani Rautavaara (Magnificat 1979) och Mikko Heiniö. Under 1990-talet samarbetade kören i stigande grad med andra ensembler, både körer och orkestrar. Dess högt uppdrivna musikaliska slagkraft har sålunda kommit hela Finlands musikliv tillgodo. Astrid Riska utsågs till Årets körledare 1997.


 

Hela familjen Riska stod musiken nära. Ibland utgjorde den en koralkör och hade som jultradition att sjunga på Öronkliniken, där maken Tor-Björn, bas i Jubilate, haft sin arbetsplats. Dottern, mezzosopranen Monica Groop var från första stund körens ledande solist. Hon har framträtt som oratorie- och liedsångerska och har kreerat en vid skala av roller på världens ledande operascener.


 

Fabian Dahlström


 

Astrid Linnéa Häggblom, från 1957 Riska, född 14.12.­1932 i Korsholm, död 13.04.2010 i Helsingfors. Föräldrar bonden Emil Häggblom och Linnéa Kniper. Gift 1957 med överläkaren Tor-Björn Riska.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. K. Fernström, Rösten är en spegel. Kyrkpressen 30/1999; K. Fernström, Barnkören som blev en mångspråkig kammarkör. Kyrkpressen 34/2003; I. Hokkanen, Astrid Riska om körledning. Inspirationen är A och O. Resonans 8/1992; H. Långbacka, Jubilate 1967–1992. Historik tillägnad Astrid Riska (1992); Jubilate. Historik 1992–1997 (1998).


 

BILDKÄLLA. Riska, Astrid. Foto: Eero Häyrinen, 1984. Uusi Suomis bildarkiv.