MANNERHEIM SPARRE, Eva


(1870–1957)


Konstnär, författare


Eva Mannerheim Sparre var en pionjär inom den s.k. moderna bokkonsten i Finland, både vad gäller typografisk formgivning, bokbindning och utbildning i ämnet. Grevinnan Sparre kom att bli en av bokkonstens främsta företrädare i Norden. Hon formgav också textilier och möbler, samt skrev flera böcker. Mannerheim Sparre planerade att grunda en yrkesskola för bokbinderi i Finland, men planen förverkligades inte.

 

Eva Mannerheim föddes på Villnäs gård i Askais sommaren 1870, som femte barn till greve Carl Robert Mannerheim och hans första hustru Hélène von Julin. Det fanns sammanlagt sju barn i familjen, av vilka Sophie sedermera blev känd som banbrytare inom den finländska sjukvården, och Carl Gustaf Emil som marskalk av Finland. Barnen på Villnäs växte upp i ett kultiverat hem och fick en frisinnad uppfostran. Eva Mannerheim berättar i sina memoarer om syskonens lekar och äventyr. När Eva var tio år splittrades familjen, då fadern for till Paris för att skapa sig ett nytt liv på egen hand. Efter moderns tidiga död skickades Eva till Stockholm för att gå i skola. Där fick hon också sin konstindustriella utbildning.


 

Eva Mannerheim studerade i fyra år träsnideri och läderplastik vid Tekniska skolan i Stockholm. När hon hösten 1891 återvände till hemlandet, fick hon genast anställning som lärare i läderplastik vid Centralskolan för konstflit i Ateneum i Helsingfors. Ämnet var på modet, och det fanns gott om elever och beställningar. I konstnärskretsar hade ett allmänt intresse för konsthantverk uppstått, och på Finska konstnärernas andra utställning som anordnades 1892 ville man föra fram konsthantverket mer kraftfullt än förr. Eva Mannerheim deltog i denna utställning, och på vernissagen mötte hon den unge konstnären Louis Sparre från Sverige, som hade lockats till Finland av Axel Gallén. Eva Mannerheim och Louis Sparre gifte sig sommaren 1893.


 

Louis Sparre knöt många band till Finland. Han lärde sig finska och intresserade också sin svenskspråkiga fru för studier i finska. Inspirerade av karelianismen reste paret Sparre på bröllopsresa till Kajanalands ödemarker. Eva Mannerheim Sparre har senare skildrat denna resa i Bröllopsresan. Paret stannade i Kajanaland hela vintern; de bodde i Sotkamo och hade till och med planer på att bosätta sig i Kajana. Längtan till det mondäna konstnärslivet förde ändå paret tillbaka till Helsingfors, där de bosatte sig och där också deras första barn Pehr föddes 1895. När det andra barnet, Clas, föddes 1898 bodde familjen i Borgå. Där hade Louis Sparre, efter en vidsträckt rundtur i Europa som paret hade företagit året innan, tillsammans med sin svåger Carl Mannerheim 1897 grundat konstindustribolaget Iris som tillverkade keramik och möbler.


 

Paret Sparre arbetade tidvis tätt ihop. Så länge bolaget Iris bedrev verksamhet tog barnen ännu mycket av Eva Mannerheims energi, men sedan det hade gått omkull på grund av ekonomiska svårigheter grundade makarna tillsammans en ritbyrå, Konstindustriell ritbyrå Eva & Louis Sparre, där hustrun hade en framträdande roll. Ritbyrån låg i Borgå 1901–1905 och därefter i Helsingfors. Båda makarna ritade bland annat mönster för Finska handarbetets vänner och Tammerfors linne­fabrik. Eva Mannerheim Sparre ritade 1905–1908 broderade möbelöverdrag, draperier, dukar och soffkuddar och även vävda mattor och ryor (bland annat ”En ung flickas rya”) för Handarbetets vänner. Förutom textilier formgav hon också ett möblemang.


 

För pojkarnas uppfostrans skull, och på grund av det politiska läget i Finland, flyttade familjen Sparre 1908 till Sverige och bosatte sig på Djurgården i Stockholm. Louis Sparre återvände till måleriet, och Eva Mannerheim Sparre var verksam som bokkonstnär, något som hon hade ägnat sig åt hela tiden.


 

Det mest anmärkningsvärda i Eva Mannerheim Sparres produktion är praktbanden av böcker och album, som hon först formgav som akvareller och sedan framställde genom olika metoder för läderarbete, bland annat relieftryck, färgning och lädermosaik. Inbindningen lät hon göra på annat håll, huvudsakligen hos Weilin & Göös bokbinderi, hos O. Nyholm & Co och Gustaf Hedbergs bokbinderi i Stockholm. En del av inbindningarna från tidigt 1890-tal var påverkade av den nationella tidsandan, men ganska snart övergick Mannerheim Sparre till de av art nouveau omhuldade växtmotiven och de sammanhängande, böjda linjerna. Ibland kunde utsmyckningen också bestå av landskap eller berättande, symboliska motiv. I kompositionerna finns alltid originella inslag, som väckte uppseende också bland utländska experter. Mannerheim Sparres bokbindningar presenterades bland annat i den engelska tidskriften The Studio, och de har tydliga beröringspunkter med bland annat estetiken hos Arts and Crafts Movement och boktryckeriet Kelmscott Press.


 

Sjukdom orsakade ett avbrott i Eva Mannerheim Sparres verksamhet 1902–1904, och efter det förändrades hennes stil. Hon började utveckla nya metoder, övergav den höga reliefen och övergick till att gravera lädret. Hon började också experimentera med kemiska färgningsmetoder, övergick småningom från det lätt patinerade till kraftigare färgnyanser, och utvecklades till en sann konstnär i sin behandling och färgning av lädret. Motiven renodlades, och dragen från senjugend smälte småningom ihop med den gryende klassicismen. Arbetet med bokbindningarna upphörde Eva Mannerheim Sparre med 1936 sedan hon på en gata i Stockholm råkat ut för en olycka. Där­efter var hon närmast verksam som författare. Förutom de tidigare nämnda barndoms- och bröllopsresememoarerna gav hon ut andra memoarböcker, varav den mest kända är Konstnärsliv. På initiativ från Bonniers förlag skrev hon också en kokbok, som utkom i flera upplagor i både Sverige och Finland. Enligt memoarerna hade hon gjort sina första kulinariska försök på bröllopsresan i Kajanaland.


 

Riitta Konttinen


 

Eva Hedvig Wilhelmina Johanna Mannerheim, fr.o.m. 1893 Mannerheim Sparre, född 30.6.1870 på Villnäs, död 27.12.1957 i Stockholm. Föräldrar greve Carl Robert Mannerheim och Charlotta Helena (Hélène) von Julin. Gift 1893 med konstnären, greve Louis Sparre.


 

VERK. Representerad bl.a. i Helsingfors stadsmuseum; Museiverket, Helsingfors; Borgå museum; Åbo Akademis bibliotek, Åbo; Carl Larsson-­gården, Sundborn, Sverige; Zornsamlingarna, Mora, Sverige.


 

PRODUKTION. Kokbok för finsmakare och vanliga hungriga. Stockholm (1935); Bröllopsresan. Stockholm (1945); Konstnärsliv (1951); Barndomsminnen (1952); Öken, sol och sand (1957).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. R. Konttinen, Konstnärspar (1991); Bröllopsresan. Stockholm (1945); Konstnärsliv (1951); Barndomsminnen (1952); A. Mäkelä-Alitalo, Borgå stads historia III:2 (2004); M. Tamminen, Bokband. Eva Mannerheim Sparre 1870−1957 (1997).


 

BILDKÄLLA. Mannerheim Sparre, Eva. Foto: Ateljé Joh. Jaeger. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i oktober 2007.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4964-1416928957570

 

Upp