von ESSEN, Siri


(1850–1912)


Skådespelare


Siri von Essen hade en stor inverkan på sin make August Strindbergs litterära karriär. Förhållandet till Siri von Essen avspeglas på många sätt i Strindbergs produktion. Som skådespelerska gestaltade Siri von Essen flera av de kvinnliga rollerna i Strindbergs pjäser.


 

När Siri von Essens barndomshem, Jackar­by gård, 1869 såldes, flyttade hon med sina föräldrar till Stockholm. År 1872 gifte hon sig med konstutövaren och gardesofficeren friherre Carl Gustaf Wrangel. Paret fick dottern Sigrid som, sedan äktenskapet mellan föräldrarna upplösts 1876, kom att bo hos fadern. Siri von Essen hade lärt känna August Strindberg som ung författare och amanuens vid Kungliga biblioteket och han stödde hennes tanke på att bli skådespelerska. Wrangel å sin sida hade ett förhållande med sin hustrus kusin, Sofie in de Betou, med vilken han senare, 1881, ingick äktenskap.


 

Efter studier 1876 för de kända teater­pedagogerna Signe Hebbe och Betty Almlöf framträdde Siri von Essen med framgång på Dramaten i januari 1877 och fick också fast anställning vid teatern. Efter några stormiga skeden gifte sig Siri von Essen och August Strindberg den 30 december 1877. En månad senare föddes parets första barn, som dock inte överlevde. Strindberg hade skapat sig ett namn med sin roman Röda rummet och hade så goda inkomster att familjen kunde leva ett högre­ståndsliv. Om somrarna vistades familjen på Kymmendö i Stockholms skärgård. I äktenskapet föddes döttrarna Karin och Greta. Åren 1877–1882 var Siri von Essen anställd vid Dramaten och Nya Teatern, men hon hann gestalta endast två framträdande roller, nämligen Katsi i J. J. Wecksells Daniel Hjort och Margit i Strindbergs Herr Bengts hustru.


 

Familjen Strindberg gav sig 1883 i väg på en flerårig resa till Frankrike och Schweiz. Under denna resa föddes sonen Hans. Strindberg skildrade sitt äktenskap i novellsamlingen Giftas (1884), vilken ledde till åtal för hädelse. Också andra av hans verk var inspirerade av familjelivet. I En dåres försvarstal (1887–1888, i original på franska) anklagade Strindberg sin hustru för att ha ett lesbiskt förhållande med sin danska judiska väninna Marie David. I självbiografin Tjänstekvinnans son (fyra delar, 1886–1909) spelade konflikten mellan hustrun av aristokratisk börd och proletärförfattaren en central roll.


 

Under tiden i Schweiz började äkten­skapet slutgiltigt knaka i fogarna. Strindberg delade inte Siris traditionella kristna värden och idealism, och hustrun förstod inte sin makes genialitet. Siri började prenumerera på Sedlighets-Vännen, ett språkrör mot prostitutionen, och kunde inte acceptera Strindbergs konflikter med kvinnorörelsen.


 

Den andra delen av novellsamlingen Giftas blev för Strindbergs del ett inlägg i äktenskapsdramat. För den skvallertörstande läsekretsen skildrade han Siri von Essen som en alkoholiserad konstnär­inna med ett kyligt förhållande till sina barn och som en känslokall och cynisk hustru. Siri fann det förnedrande att familjen skulle leva av de inkomster boken gav. Från 1886 blev hon alltmer övertygad om att hennes man var psykiskt sjuk, och hon diskuterade även sina problem med en psykiater. Från och med nu framstod äktenskapet som en enda mardröm.


 

Den del av äktenskapet mellan Siri von Essen och August Strindberg som är mest känd för allmänheten utspelade sig sommaren 1888 i Köpenhamn. Vid denna tidpunkt bodde familjen på Skovlysts slott. Strindberg har skildrat den magiska sommarens dramatiska händelser i pjäsen Fröken Julie. Till huvudrollsinnehavare på Studentsamfundets teater valdes Siri von Essen. Den andra huvudrollen, betjänten Jean, spelades av den unge danske skåde­spelaren Viggo Schiwe. När premiären närmade sig var katastrofen mycket nära eftersom den danska polisen ville förbjuda pjäsen på grund av att den ansågs vara osedlig och eftersom Strindberg började anklaga Siri för att ha ett förhållande med Viggo Schiwe. Familjen återvände våren 1889 under panikartade förhållanden till Stockholm efter sin sex år långa utlandsresa.


 

Familjen tillbringade ännu en sommar tillsammans på Runmarö i Stockholms skärgård, en ö som skildras av Strindberg i I havsbandet. Hösten 1890 inleddes skilsmässoförhandlingarna som blev rätt upprörda efter Strindbergs offentliga skandaliserande av sin hustru. Skilsmässan trädde i kraft i februari 1891, varefter Siri von Essen flyttade med barnen till Helsingfors. Hon levde under anspråkslösa förhållanden och försörjde sig som översättare, teaterpedagog och danslärarinna. Barnen Karin och Hans blev kvar i Finland och gifte sig senare med Vladimir Smirnoff respektive Olga Levänen. Endast dottern Greta återvände till Sverige och återupptog 1906 umgänget med sin far.


 

Kari Tarkiainen


 

Sigrid Sofia Mathilda von Essen, Siri, från 1872 Wrangel, från 1877 Strindberg, född 17.8.1850 i Stockholm, död 21.4.1912 i Helsingfors. Föräldrar godsägaren Carl Reinhold von Essen och Elisabeth in de Betou. Gift med (1) gardesofficeren, friherre Carl Gustaf Wrangel 1872, (2) författaren August Strindberg 1877.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. M. Dahlbäck, Siri von Essen i verkligheten. Stockholm (1989); H. Jacobsen, Strindberg och hans första hustru. Stockholm (1946); E. Kivalo, August Strindberg ja neljä naista. Tutkimus kirjailijan elämäntarinasta (1998); ­O. Lagercrantz, August Strindberg. Stockholm (1979); D. Norrman, Strindbergs skilsmässa från Siri von Essen. Stockholm (1953); K. Smirnoff, Strindbergs första hustru. Stockholm (1925).


 

BILDKÄLLA. von Essen, Siri. Foto: Ateljé Gösta Floman. SLS/Historiska och litteraturhistoriska arkivet.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i december 2014.
Uppdaterad 31.10.2018.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4992-1416928957598

 

Upp