RAMSAY, Jully


(1865–1919)


Släktforskare


Jully Ramsay var den första kvinnliga släktforskaren i Finland. Hon publicerade banbrytande forskning om Finlands medeltida frälsesläkter och var också i övrigt en betydande pionjär på släktforskningens område. Efter Ramsay skulle det dröja bortåt sextio år innan en kvinna på nytt blev kallad till hedersmedlem av Genealogiska samfundet i Finland, landets ledande sammanslutning på området.

 

Jully Ramsay (född Ekström) hade rötter i Sverige på fädernet. Farfadern hade kommit till Finland från Värmland, där släkten i många generationer hade verkat som smeder, bergsmän och bruksägare. Jullys far, Carl August Ekström, var ingenjörsofficer och stabskapten. Han gifte sig med Alexandrine (Aline) Hackman, som var dotter till Johan Friedrich Hackman från Viborg. Stabskapten Ekström blev ingift i en välbärgad och ansedd släkt; svärfadern var kommerseråd och blev sedermera adlad. Ekström blev delägare i företaget Hackman & Co. Barndomshemmet gav Jully Ramsay rikligt med intellektuella och litterära impulser. Vid 18 års ålder gifte hon sig med August Ramsay, som trots sina 24 år hade hunnit avlägga doktorsexamen.


 

Paret fick på tio år tre döttrar och två söner. Den ena sonen dog som liten i scharlakansfeber. Att vara mor och husmor i en högreståndsfamilj hade sina sidor, men då familjeförpliktelserna började lätta fick Jully Ramsay tid också för annat. Hon blev med tiden intresserad av släktforskning; ett intresse som så småningom antog karaktären av seriös forskning och innefattade tidskrävande materialanskaffning i arkiv såväl i Sverige och Finland som i de baltiska provinserna. Till en början var forskningen främst inriktad på släkten Ramsay, och 1899 gav Jully Ramsay ut sin första personhistoriska artikel, som publicerades i Finsk Tidskrift. Artiklarna blev småningom fler, men det skulle dröja tio år innan hon fattade mod och publicerade mer omfattande verk.


 

Artikeln ”Finlands medeltidsadel”, skriven för antologin Finlands kulturhistoria (1908), varsnade redan om vad som komma skulle. Jully Ramsays magnum opus Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden började nämligen utkomma året därpå. Det fjärde och sista häftet publicerades 1916. Arbetet innehöll utredningar om hundratals gamla frälsesläkter, av vilka en del redan var helt bortglömda. Frälsesläkter i Finland blev ett standardverk om adelns tidiga historia i Finland. Jully Ramsay var en noggrann och kritisk forskare och kunde revidera många okritiskt utförda gamla släktutredningar. Hennes verk har blivit internationellt uppskattade och har i stort bibehållit sitt värde, även om man särskilt i centraleuropeiska arkiv har funnit ny information om de äldsta adelssläkterna.


 

Samlingsvolymen Skuggor vid vägen, som publicerades 1917, bör även den nämnas. I den skildrar Jully Ramsay huvudsakligen människor och händelser på 1500- och 1600-talet. Hon satt också med i den kommitté som 1914–1915 undersökte möjligheten att förnya den av Oskar Wasastjerna redigerade och publicerade adelsmatrikeln Ättartavlor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln (1879–1883). Med hänvisning till sin vacklande hälsa ville Jully Ramsay dock inte ta emot uppdraget att redigera arbetet, ett uppdrag som sedermera utfördes av Tor Carpelan. Även om släktforskningen låg Jully Ramsay varmt om hjärtat hann hon vara aktiv också på andra områden. Hon satt med i direktionen för Helsingfors folkskolor, var verksam i välgörenhetsföreningar och sekreterare i Helsingfors dövas förening.


 

Genealogiska samfundet i Finland, som 1917 stod i beråd att inleda sin verksamhet, gav Jully Ramsay ett välförtjänt erkännande genom att kalla henne till sin tredje hedersmedlem. Hedersbetygelsen kom inte ett ögonblick för tidigt, för redan vårvintern 1919 dog Jully Ramsay vid 53 års ålder, bruten av en långvarig sjukdom. Maken August Ramsay hade också ägnat sig åt historieforskning, och för att hedra Jullys minne gjorde han tillsammans med sina barn en donation till Genealogiska samfundet i Finland och till Finska hi­storiska samfundet. Räntorna var avsedda att användas för att främja släktforskning, personhistorisk forskning samt forskning i Viborgs historia.


 

Veli-Matti Autio


 

Julia (Jully) Maria Ekström, från 1883 Ramsay, född 5.8.1865 i Leppävirta, död 24.3.1919 i Helsing­fors. Föräldrar ingenjörkaptenen Carl August ­Ekström och Alexandrine (Aline) Hackman. Gift 1883 med senatorn, verkställande direktören vid Föreningsbanken i Finland, försäkringsinspektören, verkliga statsrådet August Ramsay.


 

PRODUKTION. Ett bleknadt minne. Anders ­Wilhelm Ramsay. Finsk Tidskrift 1899; Finlands me-deltidsadel. Finlands kulturhistoria. Medeltiden (1908); Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden I−IV (1909−1916); Skuggor vid vägen (1917).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. K. Grotenfelt, Jully Ramsay. Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift III−IV (1920); Jully Ramsay in memoriam. Hufvudstadsbladet 5.4.1919; Nekrolog i Hufvudstadsbladet 26.3.1919; J. W. Ruuth, muistopuhe. Historiallinen arkisto XXIX (1921).


 

BILDKÄLLA. Ramsay, Jully. SLS/Historiska och litteraturhistoriska arkivet.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4997-1416928957603

 

Upp