TIKANOJA, Frithjof


(1877–1964)


Grosshandlare, donator, kommerseråd


Frithjof Tikanoja hörde till nydanarna inom den moderna partihandeln i Finland. Lassila & Tikanoja, grosshandelsföretag inom tyg- och kramvaror, var fram till 1980-talet det största i sin bransch i Finland. Frithjof Tikanoja var också en kulturpersonlighet, konstkännare och konstsamlare. I början av 1950-talet donerade han en konstsamling som omfattade över 1 000 verk till Vasa stad.


 

Frithjof Tikanoja var son till bonden Erkki Matinpoika Tuomala och dennes maka Anna Liisa Herronen från Tikanoja hemman i Jokikylä by, Kelviå socken, i Österbotten. Frithjof var det yngsta av sju syskon. Fadern dog vid 48 års ålder, då minstingen just hade fyllt två år. Gården Tikanoja övergick sedermera i den äldste brodern Kalles ägo.


 

Frithjof Tikanoja gick i folkskola i hemsocknen. Genast efter skolan, vid 14 års ålder, blev han bodbetjänt hos handelsbolaget Kälviän Kauppa Oy. Några år senare fick han en liknande befattning vid Karlebyhandelsmannen Alfred Björklunds filial i Kannus, grannkommun till Kelviå. År 1895 blev han handelsresande vid Vasabon Carl Finniläs partiaffär och dess filial i Myllymäki. Filialen leddes av en annan Kelviåbo, Jooseppi (Josef) Lassila.


 

Tikanoja var en boren affärsman och njöt storligen av att besöka den tidens små handelsbodar. Efter tio år, 1905, beslöt Lassila och Tikanoja att grunda en egen partiaffär. Den tidens partiaffärer var vanligtvis inte specialiserade utan förmedlade i praktiken allt som handelsbodarna på landsbygden kunde tänkas behöva. Lassilas och Tikanojas rörelse slog sig dock snart på enbart tyger och kramvaror. Kram innebar på den tiden s.k. korta varor, tillbehör av olika slag som såldes efter antal. Affären grundades i Vasa, den största staden i närområdet. Lassila skötte fortfarande kontorsarbetet och fungerade som verkställande direktör; Tikanoja fortsatte att resa omkring.


 

Kompanjonernas affär var en framgång från första början och ombildades 1913 till aktiebolag, Lassila & Tikanoja Oy. Samtidigt blev Frithjof Tikanoja verkställande direktör och styrelseordförande. Lassila & Tikanoja blev snabbt landets största grossist inom textilhandeln. Särskilt goda tider var det kring första världskriget och kort efteråt då soliditet och pålitlighet var värdefulla egenskaper inom handeln.


 

Frithjof Tikanoja var också med om att initiera annan ekonomisk verksamhet i Vasa. Han hörde till grundarna av järnhandeln Rautakauppa Oy Teräs, Vasa skofabrik, byggföretaget Juho Myntti Oy samt spannmåls- och fröhandeln Vaasan Vilja- ja Siemenkauppa Oy. Tillgången på textiler säkrade Lassila & Tikanoja genom att förvärva andelar i textilfabriker, bl.a. klädesfabriken Pohjanmaan Verkatehdas Oy, spinneriet Vaasan Kutomo Oy, spinneriet Kutomo ja Punomo Oy samt Vasa bomullsfabrik Ab. Lassila & Tikanoja hade också en egen beklädnadsfabrik i Vasa från 1945, Tiklas Oy. Frithjof Tikanoja hörde även till stiftarna (1908) av Vasa finska sparbank och var under årtionden en av bankens principaler. Han var också en av kontrollanterna för banken Kansallis-Osake-Pankkis (KOP:s) Vasafilial och sedermera även medlem av bankens förvaltningsråd.


 

Under den första hälften av 1900-talet hörde Frithjof Tikanoja till de främsta entreprenörerna i Finlands näringsliv. Han var en innovativ och nydanande affärsman, men även en organisatör som kunde ta hand om och driva gemensamma angelägenheter. Senare generationer minns honom dock kanske främst som kulturpersonlighet. Han var en passionerad läsare, och hans bibliotek står fortfarande uppställt på Tikanoja konsthems hyllor. Alltsedan unga år skrev han flitigt insändare i pressen och kom sedermera att äga en del av bolaget Vaasa Oy som utgav den finskspråkiga tidningen Vaasa. Han var ivrig körsångare, tenor i flera körer och i början av 1900-talet uppträdde han som skådespelare på amatörscenerna i Myllymäki.


 

År 1951 donerade Frithjof Tikanoja sitt hem vid Hovrättsesplanaden i Vasa till Vasa stad för att användas som konsthem. Huset har bevarats i sitt ursprungliga skick och även verksamheten är av samma slag som under de gamla ägarnas tid. I konsthemmet finns Frithjof Tikanojas omfattande konstsamling uppställd men utrymmena används också för konserter och andra liknande tillställningar.


 

Grunden för Tikanojas konstsamling utgörs främst av målningar av hans svåger Eemu Myntti från 1920-talet. Tikan­oja stödde Myntti och även andra öster­bottniska konstnärer ekonomiskt. Från Mynttis synpunkt utgjorde dennes år i Frankrike den fruktbaraste samarbetsperioden. Med Mynttis hjälp och sakkunskap samlade Tikanoja särskilt på den franska konstens pärlor, såsom Degas, Gauguin, Matisse och Picasso. Till samlingen hör också stora finska mästare från sekelskiftet 1900 såsom Edelfelt och Gallen-Kallela. I början av 1950-talet omfattade samlingen över tusen verk.


 

Frithjof Tikanoja uppnådde 87 års ålder och avled i Vasa 1964. Han gifte sig först i mogen ålder, som 41-åring, med Ruusa Myntti, dotter till byggmästaren Juho Myntti i Vasa. Ruusa Myntti hade genomgått mellanskola i Vasa och var anställd som prokurist hos Juho Myntti Oy. Äktenskapet varade endast i 12 år, eftersom Ruusa Tikanoja dog vid 42 års ålder 1930. Makarna fick sju barn. Efter fadern övertog sonen Tapani Tikanoja ledningen i Lassila & Tikanoja. Släkterna Lassila och Tikanoja hör fortfarande till börsbolaget Lassila & Tikanojas ägare.


 

Kai Hoffman


 

Frithjof Tikanoja, även Friti, Fritsi, född 20.10.1877 i Kelviå, död 4.4.1964 i Vasa. Föräldrar bonden Erkki Matinpoika Tuomala och Anna-Liisa Herronen. Gift 1918 med Ruusa Elisabet Myntti.


 

PRODUKTION. Lassila & Tikanoja Osakeyhtiö. Kolme vuosikymmentä yksityisyrittäjän rintamalla (1935); Vanhan ”kauppamutterin” muistelmia. Tukkukauppiaiden muistelmia (1945); Tukku- ja vähittäiskauppamme puolisen vuosisataa sitten (1950).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. A.-M. Salin, Tikanojas konsthems samlingar (2001).


 

BILDKÄLLA. Tikanoja, Frithiof (Friti). Uusi Suomis bildarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5182-1416928957788

 

Upp