KUUSELA, Armi


(1934– )


Skönhetsdrottning


Under det finländska olympiaåret 1952 segrade Armi Kuusela i Miss Universum-tävlingen i USA. Skönhetsdrottningens kärlekssaga med en filippinsk affärsman och deras växande familj följdes oupphörligt i tidningarna. Armi Kuusela förmedlade framtidstro till ett folk som levde under knappa förhållanden efter kriget och främjade Finlands strävanden efter en starkare anknytning till väst.


 

Armi Kuusela hör till de mest älskade skönhetsdrottningarna i Finland. Kuusela hade en egen inre och yttre skönhet och var inte beroende av kosmetika för sina framgångar. Hennes framgångs- och kärlekssaga uppvägde för mången det att Finland saknade en kungafamilj. Genom Armi Kuusela drog Finland till sig uppmärksamhet internationellt, något man var i stort behov av under återuppbyggnaden efter kriget.


 

Armi Kuuselas karriär inleddes 1952 då hon valdes till Suomen neito (Finlands mö). Hon härstammade från Muhos i norra Öster­botten men studerade vid Institutet för unga flickor i Borgå. Armi Kuusela hade sig själv ovetande anmälts till tävlingen, som ordnades i maj 1952, och man fick länge övertala Armi, hennes föräldrar och lärare om att hon skulle ställa upp. Förutom yttre skönhet fäste man också uppmärksamhet vid de tävlandes naturliga charm, smidighet och grace, vid deras röst, sätt att tala och intelligens. Det har påståtts att Armi Kuusela återspeglade det ideal som var förknippat med Aino i Kalevala, särskilt då hon stolt bar sockendräkten från S:t Andree.


 

År 1952 uppmärksammades Finland i den internationella pressen av två skäl. Den 30 juni utsågs Armi Kuusela till världens första Miss Universum i Long Beach i Kalifornien. Samma år ordnades dessutom de olympiska spelen, som fick tusentals människor att söka sig till Helsingfors, vilket likaså bidrog till att stärka Finlands internationella rykte och nationella självkänsla.


 

På inbjudan av filmbolaget Universal och flygbolaget Pan American anlände skönheter från trettio olika länder till badorten Long Beach. Armi Kuusela återvände som segrare den första augusti. Filmstjärnorna i Hollywood kretsade omkring den utvalda drottningen. Ett sju år långt filmkontrakt väntade den som utsågs till Miss Universum. Detta gjorde finländarna entusiastiska; på så vis skulle Finland äntligen få en representant bland stjärnorna i Hollywood.


 

Armi Kuuselas återkomst till hemlandet firades stort. Då den nyblivna Miss Universum åkte omkring i den gräddfärgade cabriolet hon fått i gåva trängdes Helsingforsborna på gatorna för att få en skymt av henne. Hösten 1952 undertecknade hon ett filmkontrakt för filmen Världens vackraste flicka. Manuset var skrivet av Mika Waltari, och motspelare var Tauno Palo. Inspelningarna inleddes då hjältinnan återvände från en turné som ordnats av Krigsinvalidernas brödraförbund.


 

Den finländska skönhetsdrottningens omfattande turnéer i Finland och utomlands åstadkom en aldrig tidigare skådad entusiasm. De olympiska spelen fick stor betydelse för henne i och med att den filippinske ministern Antonio de las Alas, som kommit till Finland med den filippinska truppen, föreslog att hon skulle resa till en internationell mässa i Manila. Det hela utvecklade sig till en jordenruntresa, under vilken den nya Miss Universum träffade affärsmannen Gil Hilario. Armi Kuusela blev så Finlands första inofficiella sändebud i Filippinerna.


 

Jordenruntresan inleddes i slutet av februari 1953. Som goodwillambassadör fick Armi Kuusela överallt ett mottagande värdigt en diplomat. Besöket på Filippinerna kulminerade i ett möte med den dåvarande presidenten Elpidio Quirino. Precis som under statsbesök innefattade Armis program en militärparad och ett besök vid monumentet för dem som stupat i kampen för självständighet.


 

Den nyss inledda skådespelarkarriären avbröts då romansen mellan Armi Kuusela och Gil Hilario ledde till giftermål 1953. Kuusela beskriver sina känslor i boken Yli kaikkien rajojen (Över alla gränser). Hennes popularitet minskade inte, även om makens hudfärg och sträva röst till en början ådrog sig illvilliga kommentarer. Det finländska folket tog emellertid snart till sig Gil Hilario som en egen svärson.


 

Paret besökte Finland två gånger på 1950-talet, och senare blev resorna fler. Den första resan 1955 var en riktig PR-resa. Föreningen Äitien Apu (Mödrarnas hjälp) ordnade på initiativ av sin ordförande Ester Toivonen, som tidigare varit Miss Europa, en utställning av finländska industriprodukter och bjöd in Armi och Gil att delta i turnén. Mäsståget besökte 35 orter, och kring 50 000 människor köade för att med egna ögon få se världens vackraste kvinna och hennes sagoprins. Myten om Armi växte sig ännu starkare då paret spelade in filmen Now and Forever (Nu och för alltid). Armi och Gil har liknats vid ett regentpar på statsbesök i Finland.


 

Armi Kuusela blev berömd före televisionens tidevarv, och hon har också betraktats som en produkt av det svartvita fotot. Den finländska veckopressen, särskilt veckotidningen Seura, skildrade varje steg Armi tog i bilder och berättelser. Armis solskenshistoria, familjelyckan, de fem söta barnen, det vackra hemmet och sällskapslivet talade till läsarna.


 

Armi Kuusela var delaktig i familjens affärer i Filippinerna, något som återspeglas i att ett hotell ägt av familjen Hilario döptes till Gilarmi. Gil var agent för finländska produkter som Marimekko och finsk bastu, och i Finland beundrade man hans skicklighet som affärsman. Gil Hilario utnämndes till finländsk honorärkonsul 1969.


 

Gil Hilario hade fungerande kontakter till Filippinernas ledning, men kanske inte så nära förbindelser som sin förman, general Hans Menz, som redan 1954 utnämnts till finländsk honorärkonsul. Denne fungerade även som president Ferdinand E. Marcos adjutant. Efter ett mordförsök på Marcos 1972 tystades den politiska oppositionen ned. I detta skede anslöt sig familjen Hilario till Marcos anhängare, vilket ledde till kritik i den finländska pressen.


 

Efter sin makes död 1975 övertog Armi Kuusela-Hilario huvudansvaret för familjens affärer. Åren 1975–1979 fungerade hon som Finlands honorärkonsul på Filippinerna och var medlem av bolaget Kone Philippines styrelse. De finländska tidningarna följde såväl den politiska utvecklingen i Filippinerna som Armis privatliv, som hon nu strävade efter att skydda. Myten om Armi tog fart igen 1979, då hon gifte om sig med Albert Williams, som tjänstgjorde vid det amerikanska utrikesministeriet. Tillsammans med sin make flyttade hon först till Barcelona, sedan till Turkiet och Washington och slutligen till La Jolla i södra Kalifornien. Från 1980-talet och framåt har Armi Kuusela-Williams aktivt deltagit i American Women’s Club samt i kulturell verksamhet och välgörenhet.


 

Marjatta Hietala


 

Armi Helena Kuusela, fr.o.m. 1953 Hilario, fr.o.m. 1979 Williams, född 20.8.1934 i Muhos. Föräldrar handlanden Aarne Aleksanteri Kuusela och Martta Elisabet Kyrö. Gift med (1) affärsmannen Virgilio Hilario 1953, (2) diplomaten Albert Norman Williams 1979.


 

PRODUKTION. A. Kuusela-Hilario, Yli kaikkien rajojen (1954); A. Kuusela-Hilario, Armin tarina Muhokselta maailmanmaineeseen (1962; 5 uppl. 1963).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Tidningsartiklar, tv-intervjuer 1952−1997. N. af Enehjelm, Armi Kuusela. Myytti, julkkis ja supertähti (2003); N. af Enehjelm, Missit. Suomalaisen missi-instituution historiaa vuoteen 1969 (2004); A. Eskola, Armi ja minun sukupolveni. Kulttuurivihkot 1/1983; T. K. Keranto, Kaunotar katoaa kaukoitään (1953); M. Koski & L. Lindsten, Armin vuodet (1982); I. Kyrömies, Armi, manageri ja minä (1954).


 

BILDKÄLLA. Kuusela, Armi. 1952. Uusi Suomis bildarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5383-1416928957989

 

Upp