TAURO, Erna


(1916–1993)


Viskompositör, pianist, pedagog


Teatermusikern Erna Tauro började sin musikerbana som pianist, men under sin livstid var hon även verksam som ackompanjatör, kompositör och pedagog. Det var speciellt för den musikaliska traditionen på Lilla teatern 1955–1967 som Tauros arbete som kompositör blev betydande. Hon komponerade musik till ett flertal framgångsrika revyer och musikaler. Ändå insåg man knappast under Tauros verksamhetstid hur tidlösa hennes kompositioner skulle bli. Fortsättningsvis framförs Tauros visor och de hittar ny publik. ”Höstvisa”, Tauros mest kända komposition, sjungs i hela Norden.

 

Erna Tauro (född Pergament) föddes den 16 augusti 1916 i Viborg. Även om Tauro var den enda i familjen Pergament som blev yrkesmusiker fanns musiken med i uppväxtmiljön. Tauros far Isak var amatörsångare och hennes mor Rifka spelade piano. Däremot fanns det ett mer målmedvetet musicerande i Isaks släkt. Tauros farbröder, Moses Pergament och Simon Parmet, var båda yrkesmusiker. Moses Pergament var verksam kompositör, kapellmästare och musikkritiker i Sverige. Simon Parmet, verksam i Finland, var pianist, kapellmästare och kompositör, och han skrev även böcker om musik.


 

År 1921 flyttade familjen Pergament till Berlin och ett år senare bosatte sig familjen i Helsingfors. I Berlin började Tauro spela piano och det var under detta år som hon lärde sig grunderna i musikteori. Tauro har själv prisat sin första pianolärare som lärde henne noter och notläsning vid så ung ålder. Tauro visade även tidigt intresse för komposition och som tolvåring började hon komponera egna musikstycken. Tauros senare studier i musik går inte att kartlägga med noggrannhet. Enligt vissa källor studerade Tauro vid Sibelius-Akade­min, men det finns inte någon dokumentation av när hon påbörjade eller avslutade utbildningen. Simon Parmet var dock betydelsefull för Tauros utveckling till musiker. Parmet var Tauros musikaliska mentor. Han uppmuntrade och inspirerade henne samt introducerade henne i olika musikstilar.


 

Valet att bli musiker var inte en självklarhet för Tauro. Hon hann pröva på ett par yrken innan hon slutligen blev heltidsmusiker. Ett par år innan andra världskriget bröt ut påbörjade hon en sjuksköterskeutbildning som hon inte slutförde. Ytterligare arbetade Tauro på kontor. Hon var snabb på att skriva maskin och 1938 vann hon första pris i en maskinskrivningstävling.


 

I slutet av 1930-talet medverkade Tauro i olika teaterföreställningar som ackompanjatör, men under de fem krigsåren arbetade Tauro som sjuksköterska. Tauro slutade inte musicera under denna tid, utan ackompanjerade revyer i Helsingfors åren 1940–1941. Det var ändå arbetet som sjuksköterska som blev avgörande för Tauros framtid i musikteaterbranschen. På en kommendering till Ivalo under fortsättningskriget träffade hon skolkamraten Vivica Bandler och under deras arbete som sjuksköterskor hjälpte Bandler Tauro ur svårigheter som uppstod på grund av Tauros judiska härkomst. En vänskap befästes mellan de två kvinnorna och den ledde även till ett mångårigt samarbete, som började på Lilla teatern 1955 då Bandler köpte teatern av Oscar och Eija Tengström och erbjöd Tauro anställning som husets pianist.


 

År 1944 gifte sig Erna Pergament med Risto Ilmari Tauro och 1945 fick de en dotter. I och med att Erna Tauro nu hade en familj att försörja blev hon restaurangpianist. Hon spelade bland annat i baren på Hotell Torni och väckte en del uppmärksamhet. På den tiden var det ovanligt att en kvinna var krogpianist. Ytterligare hade Tauro utseendet på sin sida, som 22-åring hade hon vunnit en skönhetstävling. Äktenskapet med Risto Tauro upplöstes 1950.


 

Det var egentligen först när Tauro fick anställning på Lilla teatern 1955 som hon insåg att musikteater var det hon ville ägna sig åt i fortsättningen. Lilla teatern blev under ledning av Vivica Bandler betydande inom kulturlivet. Lilla teaterns verksamhet ansågs vara avantgardistisk och teatern blev ett alternativ till den etablerade Svenska teatern. Till att börja med ackompanjerade Tauro de musikaler och revyer som framfördes på teatern. Allmän praxis hade varit att nyttja redan känd musik i pjäser, men Bandler ansåg att Lilla teatern skulle använda sig av originalmusik och började beställa musik av Tauro. Bandler blev på så vis en viktig person för Tauros utveckling till kompositör. Det första större verk som Tauro komponerade musik till var skivan Mumintrollen. Talpjäsen Troll i kulisserna, skriven av Tove Jansson, hade premiär på Lilla teatern 1958 och därefter förde Bandler pjäsen till Stockholm. I Stockholm blev pjäsen en enorm succé, vilket ledde till att Bandler beställde sex Muminvisor av Jansson och Tauro. År 1960 gavs skivan Mumintrollen ut som s.k. ep såväl i Finland som i Sverige och den blev en stor framgång. Med tiden blev Tauros komponerande allt viktigare för Lilla teatern. Under 1960-talet komponerade Tauro musik till ett flertal inhemska musikaler.


 

Till en början skapades musiken till pjäserna som spelades på Lilla teatern i tätt samarbete mellan Tauro och Bandler. Tauro blev dock allt mera intresserad av självständigt komponerande. Musikalen I våras (1963), skriven av Bengt Ahlfors och Frej Lindqvist, blev en vändpunkt för Tauro, eftersom det var första gången hon komponerade teatermusik utan att stå i beroende av råd och anvisningar från någon annan.


 

I november 1965 deltog Tauro med två bidrag i en vistävling arrangerad av Rundradion: ”Den gamla brudkläderskan” med text av Evert Huldén och ”Höstvisa” med text av Tove Jansson. Tävlingen vanns av Kari Rydman med bidraget ”Mitä sanoisin Sinulle tänään”, på andra plats kom ”Den gamla brudkläderskan” och ”Höstvisan” placerades som nummer tre.


 

Tauro komponerade huvudsakligen visor och hon fick mycket beställningsverk av författare och poeter som önskade att hon skulle tonsätta deras dikter. Det var det skrivna ordet som inspirerade Tauro, texten ledde henne fram till en melodi. Själv har Tauro sagt att det är textens musikalitet och rytm som tilltalar henne. Även stämningen i en dikt kunde få henne att tonsätta den. Det var ofta en sorts melankoli eller en sorgsen ton som fångade Tauros intresse, och därför passade Tove Janssons texter henne bra. Det skrivna ordet var för Tauro själva grundstommen i visan och musikens roll var att lyfta fram texten.


 

Själv kallade Tauro visan för sitt söndagsbarn. Enligt Tauro var det helgdag då hon fick komponera musik till en bra text. Exempel på ett av Tauros söndagsbarn är ”Konstberiderskan” med text av Tove Jansson, som Bandler beställde av Tauro och Jansson till invigningen av Nya lilla teatern när den 1962 flyttade från Kaserngatan till Georgsgatan.


 

Tillvaron som restaurangpianist kom att prägla Tauros liv även på 1950-talet. Jämsides med anställningen vid Lilla teatern var hon pianist bl.a. på Stockmanns lunchrestaurang. År 1967 sålde Bandler Lilla teatern till Birgitta Ulfsson och Lasse Pöysti, och Tauro lämnade teatern samma år. Därefter arbetade Tauro bland annat som musikinstuderare på Svenska teatern, men fortsatte även samarbeta med Ulfsson och Pöysti på Lilla teatern. Tauros insats kom ändå delvis i skymundan. Ofta nämndes hennes musik endast i förbifarten i recensioner, om den alls nämndes.


 

År 1969 fick Tauro uppdraget som musikalisk ledare för pjäsen Spelman på taket på Stockholms stadsteater. Därefter var hon allt oftare verksam i Sverige. Så småningom bosatte hon sig permanent där och 1977 blev hon svensk medborgare. I Sverige fortsatte Tauro komponera och ackompanjera, men hon började även undervisa. Åren 1973–1982 var Tauro anställd som musikpedagog vid Statens scenskola (senare Teaterhögskolan) i Stockholm, där hon undervisade i musikhistoria, musikteori och piano samt ackompanjerade och handledde eleverna i sång.


 

Tauro var en eftersökt ackompanjatör och det var speciellt skådespelare som hon arbetade med. Hon samarbetade flitigt med bland andra Bo Andersson och Birgitta Ulfsson. Efter det att Tauro lämnade Statens scenskola återupptog hon samarbetet med Birgitta Ulfsson. De satte upp visföreställningen På känsliga fotsulor och turnerade tillsammans under flera år. Erna Tauro avled den 4 juni 1993 i Stockholm.


 

Minna Nyberg


 

Erna Pergament, från 1944 Tauro, född 16.8 1916 i Viborg, död 1993 i Stockholm. Föräldrar läkaren Isak Pergament och Rifka (Rebecka) Rosenthal. Gift 1944 med Risto Ilmari Tauro.


 

VERK. Sex muminsånger (text T. Jansson, 1960); Mumintrollen. Nio nya sånger (text T. Jansson, 1969); Mumin-visor till julkalendern Trollvinter (text Lars och Tove Jansson, 1973). Musikaler på Lilla teatern: Guldbröllop (text Benedict Zilliacus, 1962); I våras (text B. Ahlfors och F. Lindqvist, 1963); Crash! (text Lars och Tove Jansson, 1963); Åttan (text B. Zilliacus, 1964); Ro, ro (text B. Zilliacus). 1966.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. K. Gadd, Suomalaisen populaarimusiikin kolme naisklassikkoa. Musiikin suunta 18:3 (1996); M. Metelius, Erna Tauro – Jag har inte gjort allt ännu. Liv 2:1 (1983); M. Nyberg, Erna Tauro och muminvisorna. En studie i teatervisors tillkomst. Avhandling pro gradu, Åbo Akademi 2004.


 

BLF original
Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i oktober 2007.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5573-1416928958179

 

Upp