CEDERCREUTZ, Nanny


(1866–1950)


Författare, matematiker, fysiker


Nanny Cedercreutz, född Lagerborg, var en mångsidig författare, vars litterära produktion till stora delar fallit i glömska. I stället är det den karriär som hon själv valde att inte satsa på, som gör henne till en finländsk pionjär. Som andra kvinna i världen invaldes hon 1890 i det prestigefyllda La société mathématique de France. Samma år avlade hon examen i matematik vid Sorbonne och blev licenciée ès sciences mathématiques, som en av de första kvinnorna i världen.

 

Nanny Lagerborg föddes i Cannes, där hennes föräldrar installerat sig för vintern eftersom det hade konstaterats att hennes far led av lungtuberkulos och var i behov av ett behagligare klimat. Modern dog i barnsäng bara tio dagar efter för­lossningen, och Nanny omhändertogs av en fransk amma, som sedan följde med familjen till Helsingfors. När Nanny var fem år fick hon en guvernant, Amalia Tigerhjelm, som senare gifte sig med hennes far. Nanny Lagerborg växte upp som ett mycket självständigt barn och började i småbarnsskola i Helsingfors, där hon blev nära vän med bl.a. Hanna Frosterus, som senare blev känd konstnär och illustra­tör.


 

Redan tidigt bröt Nanny Lagerborg mot de sociala konventionerna för vad som var tillåtet för en flicka och ung kvinna. Hon kan visserligen inte kallas kvinnosakskvinna eftersom hon saknade socialt och politiskt engagemang, men hon protesterade mot konventionerna på andra sätt. Det var självklart att hon skulle börja studera, och hon uppmuntrades också till det av sin far. År 1885 reste hon till Genève för att till en början studera franska. Där sysslade hon också med bergsklättring, ett fritidsintresse som hon ägnade sig åt under större delen av sitt liv.


 

I Genève väcktes Nanny Lageborgs intresse för matematik, och hon deltog i föreläsningar i matematik och fysik vid universitetet. Hon var den enda kvinnliga eleven i matematik, men i fysik deltog flera kvinnliga medicinstuderande, som hon i sina levnadsminnen kallar för ”ryska nihilister med kortstubbat hår och ovårdat yttre”. År 1886 fortsatte Nanny Lagerborg sina studier i matematik och fysik vid Stockholms högskola under den berömde professor Gösta Mittag-Lefflers ledning. Hon slutförde sina studier i fysik 1888 med en avhandling om bergssalter. Hon skrev också en liten uppsats i matematik om en kropps rörelse kring en fixpunkt. I Stockholm blev hon god vän med Gustaf Kobb, som senare blev professor i matematik och mekanik vid Tekniska högskolan i Stockholm. En omfattande och långvarig korrespondens mellan dessa två finns bevarad i hennes arkiv, och i breven diskuteras bl.a. avancerade matematiska problem.


 

Efter studierna i Stockholm flyttade Nanny Lagerborg till Paris och fortsatte sina studier i matematik och fysik vid Sorbonne. I januari 1890 höll hon ett uppmärksammat föredrag om integralkalkylens tillämpning på mekaniken, i det franska matematiska sällskapet La société mathématique de France, och blev den 5 februari invald i sällskapet som den andra kvinnan någonsin. Sällskapet hade grundats 1872 och den första kvinnan invaldes 1882. Det var Sonja Kovalevsky (eg. Sofja Kovalevskaja) som blev världens första kvinnliga professor i matematik i Stockholm 1884, och dessutom skönlitterär författare. Den 30 oktober 1890 avlade Nanny Lagerborg examen i matematik vid Sorbonne, fyra år före Marie Curie, och kunde kalla sig licenciée ès sciences mathématiques.


 

Nanny Lagerborg bröt alltså mot de flesta normer som reglerade en ung kvinnas liv och försmådde flera friare eftersom äktenskapet givetvis skulle betyda begränsningar i hennes rörelsefrihet. Men 1892 hade hon kommit på andra tankar och gifte sig med medicine licentiaten friherre Emil Waldemar­ Cedercreutz, farbror till skulptören Emil Cedercreutz. Hon fick fyra barn, som föddes mellan 1893 och 1906.


 

Nanny Cedecreutz debuterade som skönlitterär författare 1912. Men hon hör inte till de författare som nämns i litteraturhistoriska översikter, och hon har inte heller fått en enda studie eller artikel skriven om sin litterära produktion. Bland hennes tretton skönlitterära verk finns en ungdomsroman, tre bygdeskildringar skrivna delvis på dialekt, sex små poesisamlingar, en rimkrönika och två rese­skildringar. Få av dessa torde längre finna läsare, alla har nötts av tidens tand.


 

Ett undantag kunde vara rimkrönikan Fröken Milla Lund och Fiken, hennes hund från 1916, som försetts med skulptören och silhuettkonstnären Emil Cedercreutz illustrationer. Den lilla boken trycktes 1996 i översättning till finska av Tarmo Manelius. Texten är en moralisk och ironisk berättelse om fröken Lund som måste sälja sin vakthund för att ha råd med kaffe. I stället skaffar hon en liten knähund, Fiken, som inte förmår jaga bort rövare och påträngande kineser från fröken Lunds hus. De utsvultna kineserna som förflyttats till Finland för att tvångsarbeta vid järnvägen – något som hade faktisk bakgrund i författarens samtid – fångar till slut den stackars Fiken och äter upp henne.


 

Förutom tryckta verk har Nanny Cedercreutz också skrivit en levnadsteckning från barn- och ungdomstiden och försett den med fotografier och egna teckningar. Även om hennes tryckta böcker kanske inte längre håller för nyläsningar av­slöjar hennes självbiografiska anteckningar en god stilist, en ohämmad humorist och framför allt ett fascinerande människoöde.


 

Agneta Rahikainen


 

Ebba Louise Nanny Lagerborg, gift Cedercreutz, pseudonymer Ala, Bengt Ivarson, född 19.3.1866 i Cannes, Frankrike, död 8.12.1950 i Helsingfors. Föräldrar kapten Alexander Wilhelm Lagerborg och Anna Maria Christina (Nanny) Franzén. Gift 1892 med friherre Emil Waldemar Cedercreutz
.

 

PRODUKTION. Études sur la variation des indices de réfraction et de la densité du sel gemme sous l’influence de la température. Stockholm (1888); Arabellas resor berättade för ungdom af Ala (1912); Från alp och hav (1914); Gåbbar och gummor (1917); Fröken Milla Lund och Fiken, hennes hund. En rimkrönika från nådens år 1916 (1919); Snällt och ilakt (1925); Bidrövlit och glatt (1932); Hemma och ute (1934); Vandringslust (1935); Färdeminnen (1940); Min fägnad (1943); Oenhetligt (1945); Omväxling (1946); Från olika tider (1948).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Nanny Cedercreutz självbiografiska anteckningar, Nanny Cedercreutz arkiv, Svenska litteratursällskapet i Finland, Hi­storiska och litteraturhistoriska arkivet; M. Audin, Souvenirs sur Sofia Kovalevskaya. Montrouge (2008); Y. Domar, Matematisk forskning under Stockholms högskolas första decennier. Stockholm (1981); A. Rahikainen, Nanny Cedercreutz – förfat-tare, matematiker och bergsbestigare. Källan 1/1994; A. Rahikainen, Johdanto, Neiti Milla Lund ja Ahnas, hänen koiransa: Riimikronikka armon vuodelta 1916 (1996).


 

BILDKÄLLA. Cedercreutz, Nanny. SLS/Historiska och litteraturhistoriska arkivet.

 

BLF original
Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i oktober 2007.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5616-1416928958222

 

Upp