MALLANDER, Jan Olof


(1944– )


Konstnär, konstkritiker


Jan Olof Mallander har som konstnär, kritiker och gallerist varit en inflytelserik person i det finländska konstlivet alltsedan 1960-­talet. Han deltog i 1960- och 1970-­talens konstnärliga debatt med en kännedom om den nya internationella konsten som var sällsynt i Finland på den tiden. Mallander har introducerat koncept- och jordkonsten på sina otaliga utställningar och också varit aktiv i alternativrörelser.


 

Typiskt för Jan Olof Mallanders produktion alltsedan 1960-talet är att han arbetar i serier. Han inledde sin serieproduktion med fotografier och pappersskulpturer som utvecklades till konstruktioner som ”Wang” och ”Mot det rena landet”. Serierna ger uttryck för Mallanders tanke om att ett konstverk kommer till som en ofta upprepad ritual, en meditationsövning. Under hela hans produktiva tid har det buddhistiska tänkandet varit en viktig inspirationskälla. Från 1970 deltog Mallander i konstnärsgruppen Skördemännens grupputställningar. Dessutom har han förevisat sin koncept- och jordkonst i flera separatutställningar.


 

På 1960- och 1970-talet var svartvita fotografier och pappersskulpturer viktiga i Mallanders produktion. Dessa fungerar som begreppskonst, antingen separata eller i serier. Fotografierna och pappersskulpturerna är vykort på vilka det limmats Letraset-bokstäver eller bokstavskombinationer. Mallander kopierade sedan vykorten med en offsettryckmetod – hans tanke var att skapa en s.k. multipel konst, som lätt gick att mångfaldiga och reproducera.


 

Det tibetanska ordet wang betyder en kraftöverföring som sker i en ceremoni där en tibetansk lama överför kunskap och energi. Mallander har gett denna benämning åt sitt kolteckningsceremoniel, av vilken den första versionen med namnet ”Search­light” utfördes på utställningen Adhesiva arketyper 1976. Wang är en kolteckning på papper: genom att placera en bit kol på tvären och snurra runt det åstadkoms cirklar. Mallander fyllde paneler med dessa olika stora cirklar, som tillsammans bildar sin egen värld. Helhetsbilden är rofylld och meditativ och åskådaren kan i dessa ytor framför sig se världsalltets grundformer, allt från atomer till galaxer. Eftersom ”Wang” grundar sig på en upprepning av samma handrörelse utformade sig skaparprocessen varje gång till en slags koncentrationsövning eller ritual för konstnären. I Mallanders konstnärliga utveckling är ”Wang” en viktig länk mellan hans mindre konstverk gjorda på papper och jordkonstinstallationen ”Mot det rena landet”.

 

På 1980-talet koncentrerade sig Mallander på miljöskulpturen ”Mot det rena landet”, som han första gången uppförde 1983 vid utställningen Flyttbara Tuonela på Helsingfors stads konstmuseum i Mejlans. Efter detta har han ställt upp skulpturen i olika städer runtom i Finland. ”Mot det rena landet” är en ständigt föränderlig miljöskulptur som inte planerats noggrant i förväg. Det hela går ut på att konstnären placerar ut 500–1 000 vita tegelstenar av standardmått på ett utvalt ställe, ofta en park, där han bygger upp konstverket enligt de krav som omgivningen ställer. När han har uppfört konstverket är det fritt fram för förbipasserande att modifiera det, vilket således möjliggör en diskussion mellan konstnären och åskådaren. ”Mot det rena landet” är ett temporärt verk som konstnären dokumenterat i form av fotografier som har visats på utställningar.


 

Som konstkritiker i Hufvudstadsbladet och kulturtidskrifterna Iris, Aura, Suomi och Taide förmedlade J. O. Mallander på 1960- och 1970-talen de nyaste strömningarna inom den centraleuropeiska och amerikanska konsten, till vilka performance-, happening-, koncept- och jordkonsten räknas. Mallander grundade 1971 galleriet­ Cheap Thrills på Villagatan i Helsingfors, som fram till 1977 fungerade som forum för såväl den finländska som utländska avant­gardekonsten. När galleriet stängt sina dörrar koncentrerade sig Mallander på att redigera kulturpublikationen Uuden ajan aura. Förutom konst innehöll tidskriften också texter om alternativ livsstil, ekologi och österländsk filosofi. Mallander var huvudredaktör för tidningen 1977–1978. Han har också varit aktiv inom alternativrörelsen och fanns bland initiativtagarna till Kasvis, pionjär som vegetarisk restaurang i Helsingfors.


 

Jan Olof Mallander har kallat sina konstverk dikter och predikningar. I sin konst har han studerat språket och dess grundenhet, bokstaven. Samtidigt har hans intresse riktat sig mot omgivningen, särskilt ofta naturen. Mallander har själv karaktäriserat sin konst som ett medel genom vilket åskådaren kan bli upplyst. De enkla formerna och bruket av billiga material och olika tecken och bokstäver ger ett intryck av knapphet.


 

Maija Tanninen-Mattila


 

Jan Olof, sign. J. O. Mallander, född 25.12.1944 i Helsingfors. Föräldrar ekonomen Per Olof Mallander och kontoristen Meri Lindblad. Gift 1980 med agronomie- och forstmagistern, Heidi Anneli Hautala; (skild) sambo danskonstnär Ulla-Mari Anne Mäkelä.


 

VERK. Representerad bl.a. i Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors; Helsingfors stads konstmuseum; Statens konstsamlingar; Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors; Saastamoinenstiftelsen, Esbo; Sara Hildéns konstmuseum, Tammerfors; Moderna museet, Stockholm; Skissernas museum, Lund.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. J. O. Mallander. Sara Hildénin taidemuseo 30.11.1986–8.2.1987 (1986); J. O. Mallander, Kama Lettra (1975); J. O. Mallander, Halvoista huveista vihreään taraan... aika cagelainen juttu... (1993); Adhesiva arketyper. Skördemännen träder fram. Amos Andersons konstmuseum 19.8–19.9 1976. Utställningskatalog (1976); M. Tanninen-Mattila, Ihmisen ja luonnon välinen suhde suomalaisessa käsite-, maa- ja performancetaiteessa (avhandling pro gradu, Helsingfors universitet, 1988); Wang. Utställningskatalog, Moderna Museet, Stockholm (1981).


 

BILDKÄLLA. Mallander, Jan Olof. 1982. SKS/Litteraturarkivet.