WARBURTON, Thomas


(1918–2016)


Översättare, författare


Thomas Warburton har gjort svenskspråkiga läsare bekanta med europeiska och amerikanska modernister samt med finsk litteratur. Hans främsta översättningar är James Joyces Odysseus och Volter Kilpis I salen på Alastalo. Han är därtill en framstående lyriker.

 

Thomas Warburton föddes i en ingenjörsfamilj i Vasa och avlade studentexamen vid Svenska normallyceum i Helsingfors. Därefter bedrev han spridda studier vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Under andra världskriget började Warburton, som var brittisk medborgare, skriva litteratur- och teaterrecensioner i Finsk Tidskrift. År 1943 blev han förlagsredaktör vid Holger Schildts förlag, och fortsatte i det yrket fram till 1981. Han var medlem av redaktionen för tidskriften Nya Argus 1949–1975, på 1950-talet även dess redaktionssekreterare.


 

Thomas Warburton inledde sin författarbana på 1940-talet, då han publicerade två diktsamlingar. Samma årtionde blev han också verksam som översättare och recensent, och senare har han publicerat både lyrik och hörspel för radion. Av hans skönlitterära författarskap kan särskilt nämnas diktsamlingen Leve revisionismerna! (1970). I versberättelsen Fällas eller falla (1975) behandlas händelser från inbördeskrigsåret 1918. Warburton har själv översatt den till finska med titeln Hakkuut (1977). Warburtons tidiga poesi är rimmad och bunden, men han lämnade sedermera rimmen efter sig och skrev flera av sina bästa dikter på fri vers, bl.a. inspirerad av Edgar Lee Masters. Ett resonerande drag är utmärkande för Warburtons poesi.


 

Boken Två främlingar, som kom ut 1944, hade T. S. Eliot och James Joyce som tema. Följande år utkom Warburtons antologi Mitt i ett krig med översättningar av engelsk och amerikansk lyrik från krigs­åren 1941–1944. Som skolpojke i mitten av 1930-talet hade Warburton från bibliotekets låsta samling lyckats låna James Joyces Odysseus, som han senare introducerade för en svensk publik med sin översättning 1946. Professorn i engelska språket vid Åbo Akademi H. W. Donner skrev en bred och detaljerad recension av översättningen i Finsk Tidskrift. Många finska författare och andra konstnärer fick sin första beröring med Joyce just genom Warburtons svenska översättning. På 1980-talet gav Warburton ut en ny version av sin översättning, baserad på den något tidigare utkomna nya textkritiska utgåvan av Odysseus. Av Joyces produktion har han även översatt novellsamlingen Dubliners, Dublinbor (1956).


 

Förutom James Joyce har Warburton översatt rikligt med annan utländsk litteratur till svenska, särskilt europeisk och amerikansk modernism. Författare han översatt är Gertrud Stein, William Faulkner och Dylan Thomas samt många irländska författare. Särskilt kan nämnas översättningen av Laurence Sternes Tristram Shandy. En anmärkningsvärt stor insats har Warburton gjort som översättare av finskspråkig litteratur till svenska. Han har översatt bl.a. Paavo Haavikko, Pentti Holappa, Yrjö Kokko, Eino Leino och Mika Waltari samt därutöver sakprosa. Elmer Diktonius svenska översättning av Aleksis Kivis Sju Bröder bereddes för tryckning av Warburton i egenskap av förlagsanställd och i samarbete med Ulla Olin. År 1987 utkom hans egen översättning av Kivis roman.


 

En del finlandssvenskar, framför allt professor Olaf Homén och Elmer Diktonius, hade uppmärksammat Volter Kilpis författarskap, men det blev Thomas Warburton som översatte honom till svenska. Översättningen av kapitel XIII Historien om Albatross ur romanen Alastalon salissa utkom 1970, och Warburtons svenska översättning av den omfångsrika berättelsen Ylistalon tuvassa kom 1976 med titeln I stugan på Ylistalo. Hela Alastalon salissa i översättning av Warburton utkom 1997 i förlaget Atlantis klassikerserie med titeln I salen på Alastalo.


 

Warburton har själv ansett Kilpis roman vara hans största utmaning som översättare, och vid sidan av Joyces Odysseus kan det anses vara höjdpunkten i hans översättargärning. Som ett komplement till översättningarna av Kilpi har Warburton till finska översatt ett litet urval brev från Kilpi till dennes förläggare. Som ett viktigt hjälpmedel vid översättningen av såväl Kivi som Kilpi har Warburton nämnt Elias Lönnrots finsk-svenska ordbok. Därutöver har Warburton översatt Tove Janssons Muminböcker till engelska, och Lafcadio Hearns produktion med japanska motiv har också varit föremål för hans intresse.


 

Warburton har skrivit ett viktigt bidrag till den finlandssvenska litteraturens historia; Femtio år finlandssvensk litteratur utkom 1951 och tre decennier senare i förnyad utgåva med titeln Åttio år finlandssvensk litteratur. Den var länge ett standardverk om 1900-talets finlandssvenska litteratur. Warburton har även författat en omfattande artikel om landets svenskspråkiga litteratur som ingår i den femte delen av Suomen kirjallisuus (Finlands litteratur).


 

Essäer har Warburton publicerat i Brokadbilder. Något om 1800-talets japanska färgträsnitt (1990) och Spegelbilder av det forna Japan (1994). Den senare är en rese­skildring från ett land författaren aldrig själv besökt. Sagor och parabler publicerade Warburton i Förklädnader (2001), i vilka han bland annat aktualiserar klassisk mytologi och spinner vidare på välkända äldre sagor.


 

År 2003 publicerade Warburton Efter 30 000 sidor. Från en översättares bord, ett slags memoarer med översättning i fokus. Fyra år senare utgavs diktsamlingen Tid efter annan, tillägnad kamraten Stephan Platonoff, entomolog och plutonchef, som stupade i slaget vid Tali-Ihantala 1944. Den ena av bokens två avdelningar heter ”Om de tidlösa” och består av poetiska men samtidigt sakliga beskrivningar av små insekter: blomflugor, blombockar och dykarbaggar.


 

Thomas Warburton har fått motta ett stort antal pris för sina insatser som översättare, bland dem Statens översättarpris 1971, 1977, 1978 och 1988 samt Lybeckska priset 1971 och Tollanderska priset 1976. Han promoverades till filosofie hedersdoktor vid Helsingfors universitet 1982.


 

H. K. Riikonen


 

Thomas Henry Warburton, född 4.3.1918 i Vasa, död 18.12.2016 i Helsingfors. Föräldrar rektorn Thomas Harald Warburton och Elli Nordling. Gift 1940 med Kerstin Ingeborg Schulman.


 

PRODUKTION. Du, människa. Dikter (1942); Två främlingar. T. S. Eliot och James Joyce (1944); Bröd av lera (1945); Femtio år finlandssvensk litteratur (1951); Silverpilen (1951); Slagruta (1953); Dubbelspel (1958); Facklor över jorden. Lyrik 1916–1959 (1960); Finsk diktning i svensk dräkt. Örebro (1960; 2 omarb. uppl. 1972); På fyren (1961); Kort parlör (1966); Vi på Allfabulator (1968); Leve revisionismerna! (1970); Fällas eller falla. En berättelse (1975); Åttio år finlandssvensk litteratur (1984); Brokadbilder. Något om 1800-talets japanska färgsnitt (1990); Spegelbilder av det forna Japan (1994); Besökare. Dikter 1996–1998 (1998); Parken. En hembygdsbok (1999); Förklädnader. Sagor, parabler (2001); Efter 30 000 sidor (2003). Förteckning över Warburtons översättningar, Finlands författare 1917–1944 (1981).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. M. Jansson, Tradition och förnyelse. Den svenska introduktionen av T. S. Eliot. Göteborg (1991).


 

BILDKÄLLA. Warburton, Thomas. Foto: Lena Malm. Söderströms förlag.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Uppdaterad 24.1.2017.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5067-1416928957673

 

Upp